Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

-Mục đích: là chức năng dành cho Doanh nghiệp/ cá nhân kê khai thông tin để Đăng ký tài khoản sử dụng truy cập vào hệ thống dịch vụ công. Tài khoản sau khi được đăng ký sẽ được sử dụng để quản lý hồ sơ tương tác với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

-Các bước thực hiện:

Chọn chức năng Đăng ký, chọn loại tài khoản là Doanh nghiệp/ Cá nhân.

 

ChonDangky

_img6

-Người dùng nhập thông tin (Các trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập):

Nhập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp/ cá nhân.

Mã số thuế/ Số CMTND/ Số căn cước công dân: nhập số thông tin của doanh nghiệp/ cá nhân, là số duy nhất trên toàn hệ thống và là số tài khoản được sử dụng để truy cập vào hệ thống.

Loại hình doanh nghiệp: lựa chọn các loại hình doanh nghiệp như: Công ty cổ phần/ Công ty liên doanh/ Công ty trách nhiệm hữu hạn/ Loại hình doanh nghiệp.

Thư điện tử: Nhập thông tin địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp/ cá nhân. Đây là địa chỉ email nhận tất cả các thông tin trao đổi từ Cục đăng kiểm gửi đến doanh nghiệp/ cá nhân.

Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu: Nhập thông tin mật khẩu và xác nhận mật khẩu phải trùng nhau.

Kích nút Đăng ký _img7 để hoàn thành nhập thông tin.

Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, email kích hoạt tài khoản sẽ được gửi đến email đã đăng ký. Doanh nghiệp/ cá nhân phải click link này để kích hoạt tài khoản rồi mới truy cập được vào hệ thống.

_img8

-Trên màn hình chính sách về quyền riêng tư, người dùng thao tác:

Kích chọn “Bạn đồng ý với các điều khoản ở trên”

_img9.

Sau đó kích nút Đồng ý _img10 để hoàn thành việc đăng ký sử dụng DVC của doanh nghiệp.

Kích nút Không _img11để trở về form nhập thông tin đăng ký doanh nghiệp.

_img12

-Lưu ý:

Doanh nghiệp sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ gửi thông tin đăng nhập và mật khẩu qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

Doanh nghiệp phải kích hoạt tài khoản thì mới đăng nhập được vào hệ thống DVC.