Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập tài khoản

-Mục đích: Các doanh nghiệp, cá nhân tiến hành đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

-Các bước thực hiện: Trên trang chủ, click chọn Đăng nhập ở góc màn hình bên phải.

 

_img13

_img14

-Tại màn hình đăng nhập. Nhập thông tin:

Mã số thuế/Số CMTND/Số căn cước công dân.

Mật khẩu.

-Kích Đăng nhập.

-Trường hợp chưa có tài khoản thì click vào Tạo tài khoản để đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống.

-Click Quên mật khẩu khi cần cấp lại mật khẩu truy cập vào hệ thống.

-Sau khi đăng nhập thành công, doanh nghiệp/ cá nhân có thể quản lý thông tin các hồ sơ đã được tương tác.