Quản lý danh sách hồ sơ

Quản lý danh sách hồ sơ

-Mục đích: Hiển thị danh sách hồ sơ theo từng trạng thái hồ sơ. Người dùng chỉ có thể tìm kiếm hồ sơ trong danh sách hồ sơ theo trạng thái đang xem.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

_img29

-Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống.

-Bước 2: Kích chọn chức năng Danh sách hồ sơ.

_img30

-Bước 3: Kích chọn Trạng thái hồ sơ, tùy thuộc vào từng trạng thái hồ sơ người dùng sẽ được thực hiện các thao tác khác nhau:

Tạo mới: Xem hồ sơ, Gửi hồ sơ, Hủy hồ sơ

Chờ tiếp nhận: Xem hồ sơ

Đã từ chối: Xem hồ sơ

Chờ bổ sung: Xem hồ sơ, Gửi hồ sơ, Hủy hồ sơ

Đã tiếp nhận: Xem hồ sơ

Đã hoàn thành: Xem hồ sơ

Đã trả: Xem hồ sơ

_img31

Thông tin được gửi vào mail đã đăng ký

_img32

Thông báo gửi trên màn hình làm việc của người dùng

-Sau mỗi tương tác của Cục đăng kiểm với bộ hồ sơ của cá nhân/ doanh nghiệp, sẽ có email gửi đến địa chỉ mail đã đăng ký của người dùng, đồng thời sẽ có 1 thông báo được hiển thị trên màn hình làm việc của người dùng, người dùng có thể click vào thông báo này để mở ra xem thông tin chi tiết của bộ hồ sơ.

_img33

-Bước 4: Ngoài ra, với mỗi trạng thái này, người dùng có thể thực hiện tìm kiếm hồ sơ bằng cách:

Nhập từ khóa tìm kiếm.

Lựa chọn tìm kiếm theo Mã hồ sơ hoặc Tên hồ sơ.

Kích Tìm kiếm

_img34. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo đúng như tiêu chí tìm kiếm đã nhập.