Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu

-Mục đích: Hỗ trợ người dùng thay đổi thông tin mật khẩu đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công Cục Đăng kiểm.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

_img43

-Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản được cấp.

-Bước 2: Kích tên đăng nhập.

-Bước 3: Kích chọn chức năng Đổi mật khẩu.

_img44

-Bước 4: Cập nhật thông tin mật khẩu:

Mật khẩu hiện tại: Nhập thông tin mật khẩu hiện tại.

Mật khẩu mới/ Xác nhận mật khẩu mới: Nhập thông tin mật khẩu mới/ xác nhận mật khẩu mới trùng nhau.

Kích Đổi mật khẩu _img45 để hoàn thành việc cập nhật thông tin mật khẩu.

Kích Nhập lại _img42 để xóa thông tin mà người dùng vừa cập nhật.