Gửi hồ sơ

Gửi hồ sơ

-Mục đích: với những bộ hồ sơ được Tạo mới hoặc những bộ hồ sơ Chờ bổ sung do Cục yêu cầu bổ sung tài liệu, cá nhân/ doanh nghiệp có thể cập nhật lại thông tin của các bộ hồ sơ  rồi sau đó click chọn Gửi hồ sơ để gửi đến cho Cục.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

Gui ho so

Trên danh sách hồ sơ, chọn hồ sơ cần gửi, sau đó click chọn nút Gửi hồ sơ.

_img37

Chương trình hiển thị thông báo xác nhận gửi hồ sơ:

oGửi hồ sơ: gửi hồ sơ cho cục

oĐóng lại: hủy thao tác gửi hồ sơ.