Hủy hồ sơ

Hủy hồ sơ

-Mục đích: với những bộ hồ sơ được Tạo mới người dùng có thể Hủy hồ sơ để xóa hồ sơ khỏi danh sách.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

Huy ho so

Trên danh sách hồ sơ, chọn hồ sơ cần gửi, sau đó click chọn nút Gửi hồ sơ.

_img38

Chương trình hiển thị thông báo xác nhận hủy hồ sơ:

oHủy hồ sơ: xóa hồ sơ khỏi danh sách hồ sơ nháp

oĐóng lại: hủy thao tác xóa hồ sơ.