Quên mật khẩu

Quên mật khẩu

-Mục đích: Hỗ trợ người dùng lấy lại thông tin mật khẩu truy cập hệ thống dịch vụ công Cục Đăng kiểm.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

_img46

-Bước 1: Trên màn hình Đăng nhập, click Quên mật khẩu

_img47.

_img48

-Bước 5: Người dùng nhập thông tin(Các trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập):

Mã số thuế/ Số CMTND/ Số căn cước công dân: Nhập số đã đăng ký/ dùng để đăng nhập vào hệ thống.

Thư điện tử: Nhập thông tin thư điện tử đã đăng ký cùng với mã số thuế/ Số CMTND/ Số căn cước công dân của doanh nghiệp, cá nhân.

Click Gửi mật khẩu, chương trình sẽ tự động gửi mật khẩu mới về địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký.