Xem hồ sơ

Xem hồ sơ

-Mục đích: với tất cả các trạng thái hồ sơ, doanh nghiệp/ cá nhân có thể vào xem thông tin của hồ sơ.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

Xem ho so

Trên danh sách hồ sơ, click chọn nút Xem hồ sơ.

_img35

Trạng thái Tạo mới, Chờ bổ sung: với các bộ hồ sơ này người dùng có thể chọn Sửa tờ khai để sửa tờ khai hoặc Sửa file đính kèm để thay đổi file đính kèm theo các thành phần hồ sơ.

_img36

Với các trạng thái còn lại: người dùng chỉ có thể xem được thông tin hồ sơ, Xem tờ khai trực tuyến hoặc Tải về các file của thành phần hồ sơ đó.